Електронний методичний кабінет

                    Навчаючи інших, навчаємось самі.
                                                                                                                                                                                         Сенека

У великій науці про освіту є п’ять проблем:

кого вчити, для чого вчити, чого вчити,

як учити і якою ціною.

   А.Берг

   З 2022 – 2023 н.р. методична тема на наступні 5 років

“Сучасні освітні інструменти – підвищення рівня цифрової компетентності учасників освітнього процесу“. 

Структура освітнього процесу закладу освіти

Презентація методичного кабінету

Картотека дидактичних матеріалів

Електронний методичний кабінет – це своєрідне електронне середовище, що забезпечує максимальне полегшення доступу педагогічного колективу до інформаційного контенту, який повсякденно використовується в освітньому процесі.

Електронний методичний кабінет (далі – ЕМК) ДПТНЗ “Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу” створений з метою:

розширення єдиного інформаційно-методичного простору;

– підтримки професійної майстерності педагогів;

– систематизації навчальних та методичних матеріалів;

– обміну перспективним педагогічним досвідом та створення єдиної електронної бази;

– поширення інформаційних матеріалів для оптимізації освітнього процесу.

1. Функціями ЕМК ДПТНЗ “Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу” є:

 1. Координація всіх форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів.
 2. Надання методичної допомоги всім учасникам освітнього процесу відповідно до потреб (самоосвіта, навчально-технічне забезпечення, дослідно-експериментальна робота тощо).
 3. Пропагування, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
 4. Накопичення та систематизація електронного освітнього контенту.
 5. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників щодо нормативно-правового регулювання, методичного, дидактичного та технічного наповнення освітнього процесу, інновацій в педагогічній діяльності тощо.

2. Завдання ЕМК ДПТНЗ “Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу” :

 1. Онлайн-робота з педагогічними працівниками в індивідуальному чи колективному (груповому) форматі.
 2. Задоволення запитів, потреб педагогів щодо створення індивідуальної траєкторії професійного розвитку та самовдосконалення, удосконалення якості освітнього процесу та його реалізації у електронному інформаційному просторі.
 3. Створення банку даних нормативно-правового забезпечення освітнього процесу, перспективного педагогічного досвіду, програмно-методичної документації та навчально-технічної інформації.
 4. Забезпечення інформаційної підтримки методичних комісій закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
 5. Надання методичних консультацій педагогічним працівникам та допомога в адаптації, мотивації та професійному розвитку молодим спеціалістам.
 6. Організація управлінської діяльності, навчально-виховного процесу та внутрішніх заходів у закладі освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій.

3. Зміст діяльності ЕМК ДПТНЗ “Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу” :

 1. Створення умов для індивідуальної та колективної (групової) роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною онлайн-підтримкою, навчально-методичною літературою, технічною підтримкою.
 2. Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам щодо розвитку педагогічної творчості, сприяння активізації діяльності методичних комісій.
 3. Організація та проведення в режимі онлайн тренінгів, представницьких педагогічних заходів, онлайн-виставок педагогічної творчості та інновацій, презентація творчих звітів тощо.
 4. Популяризація кращого педагогічного досвіду та інноваційних практик організації освітнього процесу та створення комплексно-методичного забезпечення.
 5. Методичний супровід впровадження в освітній процес прогресивного педагогічного досвіду, досягнень сучасної педагогічної науки та інноваційних освітніх технологій.
 6. Здійснення, в тому числі і в онлайн форматі, наставництва, супроводу роботи та професійного розвитку молодих спеціалістів.
 7. Організація онлайн-участі педагогічних працівників у експериментально-дослідній роботі, організаційних заходах на базі закладу освіти.

В ЕМК ДПТНЗ “Білоцерківське ВПУ будівництва та сервісу” працюють методисти:

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу IMG-7e9b171f08fece9b43e6eb5c7742156f-V.jpg

ДЯЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

методист

тел: 097 487 1741

email: olenadv68@gmail.com

 

СЮРХА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА

методист

тел: 067 606 46 96

email: sjurkha@gmail.com