Кабінет Охорони праці

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці…

Конституція України СТ. 43

КАБІНЕТ “ОХОРОНА ПРАЦІ”

І. Законодавчо-нормативна база забезпечення охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

Кодекс законів про працю України

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»


НАКАЗ 15.08.2016 № 974 ПРАВИЛА пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Типове положення про службу охорони праці (зміни)

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Програма навчання працівників з питань охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Граничні норми піднімання та переміщення важких речей жінками

Граничні норми піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти / Пам’ятка (скорочено)

ІІ. Звітно-плануюча документація

Паспорт комплексно-методичного забезпечення предмету «Охорона праці»

План роботи кабінету охорони праці

Тематично-поурочний план і програма предмету «Охорона праці» (кухар 3-го розряду)

Тематично-поурочний план і програма предмету «Охорона праці» (кухар 5-го розряду)

Тематично-поурочний план і програма предмету «Охорона праці» (офіціант 5-го розряду)

Тематично-поурочний план і програма предмету «Охорона праці» (адміністратор)

Мультимедійний супровід

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Тема 4. Основи електробезпеки

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

ІІІ. Вчимося жити безпечно

Конкурс знавців з “Охорони праці” ( Додатки до сценарію)

Збірка пам’яток з БЖД

ІV. Заходи