Положення

Положення, які регламентують роботу закладу освіти
Положення про атестацію педагогічних працівників, 2023р.

Положення про освітній процес

Положення про дистанційну форму навчання

Положення про Центр освіти дорослих

Положення про Центр розвитку кар’єри та бізнесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про державну кваліфікаційну комісію для проведення атестації здобувачів професійної освіти

Положення про державну підсумкову атестацію здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої підготовки

Положення про оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти у формі комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної та професійно-практичної

Положення про оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт з освітніх компонентів загальнопрофесійного циклу

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про сертифікат учасника короткотривалих курсів та порядок його видачі

Положення про вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

Положення про наставництво

Положення про Школу педагога-початківця

Положення про створення наглядової (піклувальної) ради