Інформаційна відкритість

Установчі документи

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Статут училища

Структура освітнього процесу
Мова освітнього процесу
Ліцензія на надання освітніх послуг

Свідоцтво про атестацію училища

Оперативна інформація про Ліцензії, ліцензований обсяг, атестацію із Реєстру суб’єктів освітньої діяльності

 

Публічна інформація

Звіти про фінансову діяльність

Оперативна інформація про Ліцензії, ліцензований обсяг, атестацію із Реєстру суб’єктів освітньої діяльності

Оперативна інформація про здобувачів освіти із Реєстру суб’єктів освітньої діяльності


Кадровий склад

Правила поведінки здобувача освіти
Положення про стипедію

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення учням

Положення про учнівський гуртожиток

Кількість місць, умови проживання в гуртожитку

Санітарний регламент для ЗЗСО з 01.01.2021

Забезпечення безперешкодного доступу до закладу освіти

Забезпечення безперешкодного доступу до закладу освіти 2

 Забезпечення безперешкодного доступу до закладу освіти- корпуси

 

Сторінка створена відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону України “Про освіту”  від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ. з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності училища.  

МОНІТОРИНГ «Будівельний напрям та деревообробка»

Кабінет спеціальних предметів з професій Столяр будівельний; Верстатник деревообробних верстатів та

Мастерня ручної обробки деревини,майстерня механічної обробки деревини, складальна майстерня

Майстерня з професій Штукатур; Лицювальник-плиточникМОНІТОРИНГ «Будівельний напрям та деревообробка»

Інформація про контингент
Кількісне кадрове забезпечення
Якісний склад

РНП з професії «Муляр; лицювальник-плиточник», 3 роки навчання, 2020 рік
РНП з професії «Муляр; лицювальник-плиточник», 3 роки навчання, 2021 рік
РНП з професії «Муляр; лицювальник-плиточник», 3 роки навчання, 2022 рік
РНП з професії «Штукатур; маляр», 3 роки навчання, 2021 рік
РНП з професії «Штукатур; маляр», 3 роки навчання, 2022 рік
РНП з професії «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів», 3 роки навчання, 2022 рік
РОП з професії «Лицювальник-плиточник», 3 роки навчання, 2020 рік
РОП з професії «Муляр», 2020 рік
РОП з професії «Штукатур», 1 рік навчання, 2021 рік
РОП з професії «Верстатник деревообробних верстатів», 3 роки навчання, 2021 рік
РОП з професії «Столяр будівельний», 3 роки навчання, 2021 рік

Паспорт кабінету Охорона праці

Паспорт кабінету спецпредметів

Паспорт майстерні Лицювальника-плиточника

Паспорт штукатурної майстерні

Паспорт майстерні механічної обробки деревини
Паспорт майстерні ручної обробки деревини
Паспорт складальної майстерні столярних виробів
Паспорт кабінету інформаційних технологій

План роботи кабінету Охорона праці

План роботи кабінету економіки
План роботи майстерні механічної обробки деревини

План роботи кабінету спеціальних предметів
План роботи майстерні ручної обробки деревин

План роботи складальної майстерні столярних виробів 
Навчальна програма з предмета «Основи ринкової економіки, екології та енергозбереження», Професія: Лицювальник-плиточник, Рівень кваліфікації: 3 розряд
Навчальна програма з предмета «Основи ринкової економіки, екології та енергозбереження», Професія: Муляр, Рівень кваліфікації: 3 розряд
Навчальна програма з предмета «Основи ринкової економіки», Професія: Штукатур, Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТП Верстатник, креслення
ТП Верстатник, Трудове законодавство
ТПП Лицювальник-плиточник, Креслення
ТПП Маляр, Електротехніка
ТПП Маляр, Креслення
ТПП Муляр, Креслення
ТПП Муляр, Електротехніка
ТПП Столяр будівельний, креслення
ТПП Столяр будівельний, Трудове законодавство
ТПП Столяр будівельний, Електротехніка
ТПП Матеріалознавство, професія Штукатур
ТПП Матеріалознавство, професія Муляр

ТПП Матеріалознавство, професія Лицювальник-плиточник

ТПП Штукатур, Креслення
ТПП Штукатур, Електротехніка
Графік ПР, креслення
Графік ПР і ЛПР, електротехніка
ПТП верстатник деревообробних верстатів, вн,вп,3-4 розряди
Програма Передвипускна практика верстатник деревообробних верстатів
Програма виробничої практики Столяр будівельний, 3 розряд
ПТП Столяр будівельний вп.3 розряд
Програма виробничої практики Столяр будівельний . 4 розряд

Навчальна програма з предмета “Матеріалознавство”. Верстатник деревообробних верстатів
Навчальна програма з предмета ” Матеріалознавство”. Столяр будівельний

Навчальна програма з предмета “Технологія робіт на деревообробних верстатах”. 2-3, 4 розряди

Навчальна програма з предмета “Технологія столярних робіт”. 3, 4 розряди

Навчальна програма з предмета «Інформаційні технології», Професія: Лицювальник-плиточник, Рівень кваліфікації: 3 розряд
Навчальна програма з предмета «Інформаційні технології», Професія: Муляр, Рівень кваліфікації: 3 розряд
Навчальна програма з предмета «Інформаційні технології», Професія: Столяр будівельний, Рівень кваліфікації: 3 розряд

Навчальна програма з предмета «Інформаційні технології», Професія: Штукатур, Рівень кваліфікації: 3 розряд
Навчальна програма, поурочно-тематичний план з предмета «Основи трудового законодавства», професія «Штукатур»
Навчальна програма, поурочно-тематичний план з предмета «Основи трудового законодавства», професія «Муляр»
Навчальна програма, поурочно-тематичний план з предмета «Галузева економіка», професія «Столяр будівельний»

Урок виробничого навчання, Штукатур
Урок виробничого навчання, Верстатник деревообробних верстатів

Урок виробничого навчання, Столяр будівельний
Урок. Муляр
Урок. Вимоги до готовності будівлі під штукатурення.
Урок. Облицювання негвоздимих поверхонь гіпсокартонними плитами.
Урок. Гіпсокартонні плити і панелі.
Урок. Призначення та види штукатурок.

Завдання для поетапної атестації зі спецпредметів
Приклади робіт Столяр будівельний .3- 4 розрядів

Графік виробничої діяльностві

Критерії оцінювання

ККЗ будівельний напрям